«Όλα μας τα έργα πραγματοποιούνται υπό Μελέτη, Επίβλεψη

& Υποστήριξη από Διπλωματούχο Μηχανικό»

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Σοβάδες - Αποκατάσταση οπλισμού

Άριστα τεχνικά αποτελέσματα! 

Η συντήρηση και επισκευή ενός κτιρίου είναι μια εξαιρετικά απαιτητική δουλειά, άκρως απαραίτητη και σημαντική για την ασφάλεια των ενοίκων του. Η αποκατάσταση των όποιων ζημιών εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου απαιτεί εξειδίκευση, τεχνογνωσία και χρήση των κατάλληλων υλικών. 


Το οπλισμένο σκυρόδεμα δεν έχει απεριόριστο χρόνο ζωής και η επισκευή-ενίσχυσή του σε υφιστάμενα και νέα κτίρια είναι πολύ σημαντική για τη διασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου ζωής μιας κατασκευής. ​​​​​​​Στην περίπτωση των υφιστάμενων κτιρίων, η διάβρωση του οπλισμένου σκυροδέματος είναι εμφανής στο μπετόν και η επισκευή γίνεται σε όλες τις επιφάνειες που έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός. Στην περίπτωση των νέων κτιρίων, η επισκευή ακολουθεί άμεσα της σκυροδέτησης, στα σημεία που μπορεί να έχει εμφανιστεί μια σαθρή περιοχή ή να έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση της αντοχής του σκυροδέματος

Στην εταιρεία ΟΙΚΟ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, όλες οι εργασίες αποκατάστασης οπλισμού γίνονται κατόπιν ενδελεχούς μελέτης, με χρήση ισχυρών επισκευαστικών υλικών σταθερού όγκου και υπό την επίβλεψη έμπειρου μηχανικού, για εγγυημένα και ασφαλή αποτελέσματα. 

Με έδρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, αναλαμβάνουμε ένα ευρύ φάσμα εργασιών, όπως: 

 • Αποκατάσταση οπλισμού οικοδομών
 • Ενίσχυση φέροντος οργανισμού με ρητίνες και ανθρακονήματα 
 • Αποκατάσταση σπασμένου σκυροδέματος & αποτροπή περαιτέρω οξείδωσης του οπλισμού
 • Αποκατάσταση οπλισμού ταράτσας
 • Ενίσχυση σε κολώνες
 • Σοβατίσματα κτιρίων - Τοποθετήσεις των επιχρισμάτων από εξειδικευμένους τεχνίτες
 • Επισκευή προσόψεων & σαθρών επιφανειών 
 • Ανακαινίσεις/Αναπαλαιώσεις
 • Μπετά/Κτισίματα 
 • Σοβάδες πρόσοψης/Τοιχοποιίες
 • Γκρεμίσματα

ΟΙΚΟ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Επισκευή/Ενίσχυση κτιρίων - Αποκατάσταση οπλισμού
Προστασία σκελετού & τοιχοποιίας κτιρίου

Ποιοτικές κατασκευές
Άριστα οικοδομικά υλικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών
Υψηλής ποιότητας πιστοποιημένες υπηρεσίες

Αποκατάσταση οπλισμού

Πετρόκτιστα

Διάφορα έργα